Tìm kiếm thông tin ẩn Tìm kiếm theo dòng sản phẩm/ theo nhu cầu
Hydrance OPTIMALE

Dòng sản phẩm Hydrance OPTIMALE

Mô phỏng màng phim giữ ẩm và bảo vệ của nước mắt. Hydrance Optimale cung cấp sự làm ẩm tăng cường và kéo dài.
Tất cả các loại sản phẩm
Gửi email

Tiếp tục tìm kiếm

Yêu cầu đăng nhập

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản Avène của mình để lưu thông tin


Đăng nhập hoặc tạo tài khoản

You can't post more than one comment on a product

Chia sẻ của bạn

* Những trường bắt buộc phải điền thông tin

Đăng ký của bạn

-Ngày
-Tháng
-Năm

Các thương hiệu của Tập đoàn Pierre Fabre:

*Những trường bắt buộc phải điền thông tin

Cám ơn bạn đã chia sẻ!

Nhận xét của bạn đã được ghi nhận, quản trị viên sẽ xem xét và công bố nhanh chóng. Xin cám ơn sự chia sẻ của bạn!