Thông tin pháp lý

I/THÔNG TIN PHÁP LÝ VÀ MIỄN TRỪ KHIẾU NẠI

Editor

Laboratoires dermatologiques Avène
Công ty trách nhiệm hữu hạn có vốn €38,250
Trụ sở chính đặt tại 45 Place Abel Gance, 92100 Boulogne, France
Tel: 33 (0)5 63 58 88 00
Số đăng ký kinh doanh Nanterre SIREN: 403 269 483
Mã VAT trong cộng đồng châu Âu: FR 17 403 269 483

Chịu trách nhiệm nội dung

Alexandre Brennan, Giám đốc Laboratoires dermatologiques Avène

Webmaster
contact.avene@pierre-fabre.com

avene@pfdccanada.com

HSP

Pierre Fabre Informatique
1, Avenue d’Albi
81106 Castres Cedex – France
Fax: 33 (0)5 63 71 36 06

CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CHUNG

Các điều khoản và điều kiện chung dưới đây quy định định những điều khoản sử dụng trang web của “Laboratoires dermatologiques Avène" mà bạn chấp nhận khi vào trang này.

Nếu bạn không chấp nhận những điều khoản và điều kiện này, vui lòng rời khỏi trang web.

Nếu bạn dưới tuổi quy định, bạn chỉ được vào trang này khi có sự hiện diện của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp, những người trước hết cũng phải chấp nhận các điều khoản và điều kiện hiện tại.

các điều khoản và điều kiện hiện tại có thể thay đổi bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước.

II – NHỮNG ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG

Trang web này chịu sự chi phối của luật pháp nước Pháp.

Trang web của Laboratoires dermatologiques Avène có thể được truy cập tại địa chỉ https://www.eau-thermale-avene.com, (sau đây gọi là “Trang”) được bạn sử dụng dưới một số điều kiện mà bạn hiểu rõ và đồng ý tuân thủ. Những điều khoản và điều kiện sử dụng được quy định tại đây.

Việc sử dụng thông tin và truy cập trang này chỉ nhằm mục đích cá nhân chứ không mang tính thương mại. Nói chung, bạn cam kết không sử dụng mọi nội dung của trang này cho những mục đích bất hợp pháp (vi phạm bản quyền) hoặc những mục đích vi phạm các điều khoản và điều kiện sử dụng hiện tại.

Khi vào trang này, bạn cam kết chấp nhận tuân thủ các điều khoản và điều kiện sử dụng tại thời điểm truy cập.
Mục tiêu của trang

Trang này được tạo ra nhằm cung cấp cho bạn các thông tin về Laboratoires dermatologiques Avène (tin tức, sản phẩm,...). Trang này không phải là một đề xuất thương mại. Trang này giới thiệu những thông tin phi khế ước về Laboratoires dermatologiques Avène với mục đích mô tả toàn bộ các sản phẩm, nhưng không nhằm cung cấp một đề xuất mua hàng trực tiếp với một sản phẩm hoặc dịch vụ (trừ phi được diễn đạt cụ thể).

Do trang hiện tại được cập nhật để bao quát toàn bộ mọi hoạt động, một số thông tin hoặc thông báo mới có thể không còn hiệu lực ở thời điểm chúng được đăng tải, hoặc đã hết hạn. Laboratoires dermatologiques Avène không thể bảo đảm mọi thông tin hay tin tức có trên trang đều được cập nhật, dù rất nỗ lực để làm điều này.

ĐĂNG KÝ

Không cần đăng ký khi truy cập trang và bạn có thể tự tìm hiểu các nội dung của nó.

Trang có thể yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân nếu cần phải xác định, liên hệ hoặc tiến hành các biện pháp pháp lý đối với một cá nhân làm tổn hại hoặc xâm phạm (dù vô tình hay cố ý) quyền của chủ sở hữu trang, những người sử dụng khác hay bất cứ ai bị hại do hành động này.

Guarantee

Laboratoires dermatologiques Avène cam kết bảo đảm nội dung của trang tuân thủ pháp luật hiện hành tại Pháp.

Laboratoires dermatologiques Avène đặc biệt cam kết không đăng tải những thông tin xâm phạm các quyền của bên thứ ba, hoặc những thông tin mang tính bạo lực, khiêu dâm hoặc phỉ báng, đồng thời không đăng tải những thông tin bất hợp pháp, đặc biệt là những nội dung mang tính phân biệt chủng tộc, bài ngoại, ấu dâm hoặc những thông tin xâm phạm nhân phẩm khác.

Laboratoires dermatologiques Avène không bảo đảm tính chính xác và hoàn chỉnh của các thông tin đăng tải trên trang.

Các tài liệu dưới format điện tử đính vào trang đã trải qua nhiều lần kiểm duyệt, tuy nhiên vẫn có thể chứa một số lỗi. Nếu bạn thấy lỗi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng mẫu thư liên hệ, chúng tôi sẽ tiến hành các chỉnh sửa phù hợp. Các văn bản đăng tải cũng có thể đã được cập nhật trong khoảng thời gian giữa lúc bạn thấy chúng và nhận ra chúng. Dù sao thì chúng tôi cũng không bảo đảm thông tin này là chính xác, hoàn chỉnh và cập nhật.

Sử dụng những tư vấn đăng tải trên trang

Các ứng dụng chẩn đoán trực tuyến và hướng dẫn dành cho người sử dụng bao gồm các khuyến cáo về làm đẹp và chăm sóc sức khoẻ được thiết kế sẵn trên trang nhằm giúp bạn có thể có được những tư vấn về sắc đẹp và chăm sóc sức khoẻ.

Những thông tin sẵn có này không bao hàm chuyển quyền sở hữu gắn với ứng dụng. Bạn chỉ được phép trở thành người sử dụng của các ứng dụng vốn không độc quyền và chỉ dành cho việc sử dụng cá nhân. Theo đó, bạn không thể sao chép hoặc mô phỏng toàn bộ hoặc một phần các ứng dụng này với bất kỳ hình thức hay phương tiện nào, dù ở hiện tại hay trong tương lai, cũng như không thể dịch các ứng dụng này ra một ngôn ngữ khác, hoặc tuỳ biến các ứng dụng đã nói.

Laboratoires dermatologiques Avène không thể chịu trách nhiệm cho các hậu quả trực tiếp hoặc gián tiếp và/hoặc bất kỳ thiệt hại nào nhắm vào các ứng dụng với mục đích xấu. Ngoài ra, Laboratoires dermatologiques Avène chỉ là một trong các phương tiện thông tin tư vấn chứ không có nghĩa vụ đối với kết quả của các tư vấn đăng tải.

Cuối cùng, Laboratoires dermatologiques Avène không có bất cứ cam kết rõ ràng hay ngầm hiểu nào và không chịu trách nhiệm đối với việc sử dụng các tư vấn cũng như những sản phẩm được khuyên dùng. Các tư vấn này chỉ nhằm cung cấp thông tin và cần phải được khẳng định bởi những người có chuyên môn.

Để có thêm thông tin và/hoặc trong trường hợp bạn có nghi ngờ, bạn có thể liên hệ với chúng tôi thông qua mẫu thư liên hệ (insert a link to the form).

Trách nhiệm

Mặc dù đã có những biện pháp cần thiết nhằm bảo đảm độ tin cậy của thông tin và các dịch vụ, trang sẽ không chịu trách nhiệm về các sai sót, khiếm khuyết, virus hoặc kết quả của việc sử dụng không đúng cách. Trang chỉ gắn với nghĩa vụ phương tiện mà thôi.

Laboratoires dermatologiques Avène, ban lãnh đạo và nhân viên của hãng không chịu trách nhiệm cho:
 • Bất cứ sự thiệt hại nào xảy ra do sự kết nối, truy cập hoặc sử dụng trang hiện tại
 • Những thiệt hại là hậu quả trực tiếp hoặc gián tiếp của việc truy cập trang hoặc sử dụng thông tin của trang
 • Những thiệt hại là hậu quả trực tiếp hoặc gián tiếp của việc sử dụng trang hiện tại, đặc biệt là bất kỳ mất mát nào về mặt điều hành, tài chính hoặc thương mại, hoặc mất mát chương trình hoặc dữ liệu trong bất cứ hệ thống thông tin nào, ngay cả khi Laboratoires dermatologiques Avène đã được thông báo về nguy cơ xảy ra những thiệt hại như thế.

Nói chung, Laboratoires dermatologiques Avène không đưa ra bất cứ bảo đảm cụ thể hay ngầm hiểu nào đối với mọi phần của trang.

Người truy cập trang cam kết không đưa virus hay những tập tin có thể làm gián đoạn sự hoạt động của trang, dù là vô tình hay cố ý; nói cách khác, họ hoàn toàn chịu trách nhiệm về những điều này.

Laboratoires dermatologiques Avène có thể tiến hành những biện pháp pháp lý chống lại những người truy cập không tôn trọng những điều trên.

Người sử dụng thừa nhận và bảo đảm họ nhận biết rõ các tính chất và hạn chế của mạng Internet, đặc biệt là đối với truyền dữ liệu và thông tin trên Internet vốn chỉ mang tính tin cậy kỹ thuật tương đối, thông tin đó được truyền qua các mạng khác nhau với các đặc tính và năng lực kỹ thuật khác nhau có thể làm gián đoạn hoặc ngăn chặn truy cập trong những khoảng thời gian nhất định.

Trang cố gắng duy trì sự truy cập 24/7, nhưng không bắt buộc bảo đảm sự truy cập liên tục đó. Trang cũng có thể ngừng cho phép truy cập, đặc biệt trong trường hợp bảo trì hoặc nâng cấp. Laboratoires dermatologiques Avène có quyền vào bất cứ lúc nào mà không cần thông báo, tạm ngưng hoặc gián đoạn sự hiện hữu của tất cả các phần trong trang hiện tại, bao gồm ô bình luận, và nhất là liên kết tới các trang khác. Laboratoires dermatologiques Avène không chịu trách nhiệm cho bất cứ sự gián đoạn nào cũng như hậu quả do gián đoạn gây ra đối với bên thứ ba.

Trang không chịu trách nhiệm trong bất cứ trường hợp nào về sự thất lạc hoặc hư hỏng dữ liệu. Bất cứ thông tin hay lời tư vấn nào được cung cấp bởi trang đều không thể được diễn giải như một cam kết.

Ngoài ra, những liên kết trong trang có thể dẫn bạn tới những trang bên ngoài được điều hành bởi các bên thứ ba. Laboratoires dermatologiques Avène không kiểm soát các trang web này, cũng như các thông tin có trên các trang web này, do đó không chịu trách nhiệm về nội dung của chúng. Bạn tự chịu trách nhiệm cho việc sử dụng bất cứ đường link nào dẫn tới các trang web khác.

Quyền sở hữu trí tuệ

Mọi thông tin trên trang hiện tại và từng phần riêng biệt của nó (tất cả các tên sản phẩm hoặc thương hiệu, thiết kế, văn bản, hình ảnh, tranh minh hoạ...) đều thuộc quyền sở hữu của Laboratoires dermatologiques Avène hoặc nhà cung cấp dịch vụ kỹ thuật và tuân theo pháp luật của Pháp và quốc tế về bản quyền cũng như quyền sở hữu trí tuệ.

Chúng tôi xin lưu ý Quý khách truy cập rằng những hình ảnh hoặc ký hiệu đặc biệt cũng có thể có quyền sở hữu trí tuệ.

Mọi quyền nhân bản, trình chiếu và công bố đều không được phép, bao gồm hình ảnh, tranh vẽ, biểu tượng hoặc những dạng trình bày khác. Việc mô phỏng toàn bộ hoặc một phần trang hiện hành trên một thiết bị điện tử hoặc bất kỳ dạng thức nào là tuyệt đối bị cấm, trừ phi được người chịu trách nhiệm nội dung cho phép bằng văn bản. Các thương hiệu và logo sử dụng trên trang hiện tại đều đã được đăng ký, và mọi sự mô phỏng sao chép do vậy đều là giả mạo.

Chúng tôi có mọi quyền theo pháp định. Chiếu theo mục L. 122-4 của luật sở hữu công nghiệp, mọi sự trình chiếu hoặc sao chép nếu không được cho phép bằng văn bản, dù là toàn bộ hay một phần, và dưới bất kỳ quy trình nào, cũng sẽ được xem là bất hợp pháp và là giả mạo, do vậy sẽ có thể bị trừng phạt theo các điều khoản trong mục L. 335-2 của luật sở hữu công nghiệp.

Bản quyền hình ảnh: Anakena - P. BELAUD/Triaxe - C. BOSC - D. CABROL - N. CHAPMAN/Corbis - J. DAVID - B. HUGAND/ABM - V. LANCASTER - LIDJI/Jupiterimages - E. MARTIN – H. MATCHAVARIANI – R. MINSART - P. MENVILLE/Digivision – T. MIZUNO - M. POLO – Self photo - SPENCER/Option Photo - P. STRUBE – Studio X.

Thông tin cá nhân

Laboratoires dermatologiques Avène không bao giờ đòi hỏi người sử dụng tiết lộ các thông tin cá nhân (tên, địa chỉ, e-mail, nghề nghiệp...). Tuy nhiên, để thu thập một số thông tin hoặc nhận tài liệu, bạn có thể được kêu gọi đăng ký và cung cấp một số thông tin cá nhân.

Nhân đây Laboratoires dermatologiques Avène cũng xin thông báo rằng các thông tin cá nhân nếu có mà bạn tiết lộ trực tuyến chỉ được sử dụng bởi Laboratoires dermatologiques Avène hoặc bất kỳ đơn vị nào khác trực thuộc tập đoàn PIERRE FABRE group, chúng tôi chịu trách nhiệm về việc xử lý và bảo quản các thông tin trên. Thông tin trên sẽ không được chuyển giao cho các bên thứ ba ngoại trừ những bên thứ ba giúp lưu trữ và duy trì trang, hoặc phụ trách về nội dung, hoặc quản trị trang.

Laboratories dermatologiques Avène cam kết dùng mọi phương tiện đang có để bảo mật những thông tin cá nhân này.

Laboratoires dermatologiques Avène xin lưu ý là cơ sở dữ liệu của chúng tôi có thể bao gồm những thông tin này, đã được khai báo với ban quốc gia công nghệ máy tính và các quyền tự do (“CNIL”).

Ngoài ra, Laboratoires dermatologiques Avène xin nhắc bạn rằng, chiếu theo các điều khoản của luật công nghệ máy tính và các quyền tự do ban hành ngày 6 tháng 1 năm 1978, bạn có quyền truy cập, thay đổi, chỉnh sửa và xoá các thông tin cá nhân của mình. Bạn có thể thực thi quyền này vào mọi lúc bằng cách gửi thư về địa chỉ sau:

Service informations/conseils
Pierre Fabre Dermo-cosmétique

BP 100 81506 LAVAUR CEDEX
Sự thay đổi sẽ được thực hiện ngay khi có thể, và chậm nhất là tám (8) ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu của bạn.

Mỗi lần các thông tin cá nhân được thu thập trên trang, những điều khoản và điều kiện pháp lý của việc thu thập và/hoặc sửa đổi thông tin thu thập được sẽ được đăng tải rõ ràng.

Khi được sự đồng thuận của bạn, Laboratoires dermatologiques Avène có thể gửi cho bạn những đề xuất hoặc thông tin qua hộp thư điện tử.

Nếu bạn đăng ký các dịch vụ tin thư điện tử này, bạn có thể yêu cầu chấm dứt dịch vụ theo cách đã nêu trên, hoặc bằng cách làm theo hướng dẫn ghi ở cuối mỗi thư điện tử mà bạn nhận được.

Cookies

Để thu thập và xử lý thống kê (ví dụ: đánh giá số lượng truy cập trang), cải thiện việc duyệt trang của bạn (ví dụ: cải tiến hoặc phát triển sự tối ưu hoá trang của chúng tôi cho một trình duyệt cụ thể, hoặc một màn hình/màu sắc cụ thể) và vì các lý do an ninh (ví dụ để có thể xác định nguồn gốc của spam), chúng tôi có thể phải thu thập thông tin cá nhân về những biến số môi trường của bạn bằng cách sử dụng các “cookie”.

Cookie là một bộ dữ liệu được máy chủ của trang web gửi tới trình duyệt của bạn và lưu trữ trên ổ đĩa cứng trong máy tính của bạn. Một hoặc nhiều cookie có thể được lưu trong ổ cứng máy tính của bạn một cách vô danh (các trang bạn ghé thăm, ngày giờ ghé thăm...). Những cookie này không chứa bất kỳ thông tin riêng tư nào hay những thông tin có thể cho phép nhận diện ra bạn. Cookie không nhận diện bạn, mà thu thập thông tin về việc ghé thăm của bạn tới trang web của chúng tôi. Cookie chỉ cho phép trang xác định những phần nào trong dịch vụ của chúng tôi làm bạn quan tâm, qua đó chúng tôi có thể cung cấp cho bạn những thông tin thích hợp hơn.

Bạn có thể xác định sự tồn tại của các cookie này.

Bạn cũng có thể phản đối sự hiện diện của chúng và từ chối chúng. Về việc này, bạn có thể không lưu cookie bằng cách tắt tính năng này trên trình duyệt của bạn (phương pháp thực hiện đã được đăng trên trang web của CNIL).

An ninh

Internet là một mạng lưới mở. Laboratoires dermatologiques Avène do đó không thể bảo đảm thông tin này không bị biển thủ bởi các bên thứ ba.

Links

Laboratoires dermatologiques Avène có thể cung cấp đường link tới các trang web trực thuộc hoặc không thuộc về tập đoàn Pierre Fabre. Những trang web này độc lập với trang của Laboratoires dermatologiques Avène.

Laboratoires dermatologiques Avène không chỉnh sửa hay kiểm soát nguồn và nội dung của các trang web này, cũng như các đường link tới trang web khác.

Những đường link này không đồng nghĩa với sự phê duyệt hay phê chuẩn hay tán đồng từ phía Laboratoires dermatologiques Avène đối với nội dung của các trang web đó.

Laboratoires dermatologiques Avène do đó không chịu trách nhiệm về nội dung, các sản phẩm, dịch vụ, quảng cáo, cookies hoặc những thứ khác trên những trang web kia, cũng như bất cứ thiệt hại, mất mát nào, dù có bằng chứng hay chỉ là nghi ngờ, gây ra bởi, hoặc liên quan đến việc sử dụng những thông tin, các dịch vụ hoặc dữ liệu có trên các trang web này.

Việc tạo các đường link tới trang của chúng tôi đòi hỏi phải được sự chấp thuận bằng văn bản trước đó của Laboratoires dermatologiques Avène. Bất cứ yêu cầu cấp phép nào cũng phải được gửi tới chúng tôi thông qua mẫu liên hệ. Mọi việc sử dụng không phép sẽ là một sự vi phạm và có thể bị trừng phạt bởi pháp luật.

Ô bình luận

Trang web mở những ô bình luận cho những người sử dụng Internet, để qua đó họ có thể liên hệ hoặc gửi các câu hỏi tới:

Service informations/conseils Pierre Fabre Dermo-cosmétique
BP 100
81506 LAVAUR CEDEX

Mọi thông điệp đăng lên trong các ô bình luận đều thể hiện ý kiến của riêng tác giả đó. Tuy nhiên, vì trang chịu trách nhiệm về nội dung của các ô này, đội ngũ quản trị có thể xoá hoặc không trả lời những bình luận sai trái, bất hợp pháp, hoặc không phù hợp với những Điều khoản và điều kiện sử dụng hiện tại.

Do vậy, người tham gia chấp thuận không đăng các nội dung:
 • Có mục đích quảng cáo ẩn;
 • Sai trái hoặc không chính xác;
 • Có thể vi phạm các quyền về văn học, nghệ thuật, thương hiệu, công nghiệp hoặc quyền của bên thứ ba, chẳng hạn như bản quyền hình ảnh và sự bảo hộ quyền riêng tư;
 • Mang tính chất thoá mạ, phỉ báng, vu khống, phân biệt chủng tộc, bài ngoại, chủ nghĩa xét lại, hoặc gây thiệt hại đối với danh dự hoặc danh tiếng của những người khác;
 • Gây ra sự phân biệt, thù hận đối với một cá nhân hoặc một nhóm người do xuất thân, chủng tộc, quốc tịch, hoặc tôn giáo của họ;
 • Đe dọa một cá nhân hoặc một nhóm người;
 • Gây thiệt hại đối với trật tự xã hội, là đối tượng của việc kiện tụng dân sự hoặc tố tụng hình sự hoặc phỉ báng; vi hiến, cực đoan hoặc được đăng lên bởi những nhóm bị pháp luật cấm đoán; thúc đẩy hành vi phạm tội, tự sát, khủng bố hoặc biện minh cho các tội ác, hành động khủng bố, tội ác chiến tranh hoặc tội ác chống lại loài người; khiêu dâm, đi ngược lại các chuẩn mực đạo đức hoặc gây thiệt hại cho nhân phẩm;
 • Cho phép các bên thứ ba trực tiếp hoặc gián tiếp thu thập các phần mềm vi phạm bản quyền, các số xêri phần mềm, các phần mềm dùng để bẻ khoá và đột nhập vào máy tính hoặc các hệ thống thông tin liên lạc, và nói chung là bất cứ phần mềm hay công cụ nào gây thiệt hại đến quyền của những người khác và sự an toàn, an nguy của các cá nhân và tập thể;
 • Chứa các virus hoặc bất kỳ ứng dụng nào có thể làm ngưng hoạt động của các phần mềm, thiết bị máy tính hoặc các máy tính thuộc về trang hoặc những người sử dụng;
 • Tạo thành các thư chuỗi.

Người sử dụng cam kết tôn trọng hình ảnh và danh tiếng của trang, không ra các tuyên bố và/hoặc tham gia các hoạt động dưới bất kỳ hình thức nào có thể gây thiệt hại cho trang. Trang có quyền đóng các ô bình luận trong một khoảng thời gian giới hạn và có thể xoá thông tin cũng như những tham chiếu tới các thông tin này, nếu chúng tôi nhận thấy các dấu hiệu vi phạm pháp luật hiện hành, các chuẩn mực đạo đức cũng như các điều khoản và điều kiện sử dụng, hoặc vì bất cứ nguyên nhân nào khác được diễn dịch tự do.

Trang có toàn quyền đăng tải hay không các ý kiến của bạn hoặc các trang web trong ô bình luận, thay đổi, điều chỉnh hoặc dịch ra các ngôn ngữ khác, các hình thức hoặc phương tiện khác, giữ chúng trên mạng hoặc xoá đi bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước.

Linh tinh

Nếu những Điều khoản và điều kiện sử dụng chung trở nên vô hiệu hoặc một thiếu sót được ghi nhận, điều khoản đã nói sẽ bị thay thế bởi một điều khoản gần nhất với nó xét về mặt pháp lý.

Nếu bạn không hài lòng với tất cả hoặc một phần của trang hiện tại, ô bình luận, hoặc bạn không đồng ý với các Điều khoản và điều kiện sử dụng hiện tại, bạn hoàn toàn có thể ngừng sử dụng trang.

Việc truy cập vào trang hoặc sử dụng trang nói chung đồng nghĩa với việc bạn đã nắm được các Điều khoản và điều kiện sử dụng chung và hoàn toàn chấp nhận chúng.

Các Điều khoản và điều kiện sử dụng chung hiện tại chịu sự chi phối và được diễn dịch theo luật pháp của Pháp.

Đối với bất cứ thắc mắc nào có liên quan đến các Điều khoản và điều kiện sử dụng chung, hoặc đến một thắc mắc hay bình luận trên trang hoặc trong ô bình luận, vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua mẫu liên hệ.

Luật áp dụng và toà án có thẩm quyền

Các điều khoản và điều kiện chung chịu sự chi phối của luật pháp nước Pháp. Trong trường hợp không thể hoà giải, toà án Nanterre là nơi duy nhất có thẩm quyền đối với mọi tranh chấp, cho dù có hay không liên quan đến các Điều khoản và điều kiện sử dụng chung hiện tại.

Laboratoires dermatologiques Avène
Công ty trách nhiệm hữu hạn có vốn €38,250
Trụ sở chính tại 45 Place Abel Gance, 92100 Boulogne, France
Tel: 33 (0)5 63 58 88 00
Số đăng ký kinh doanh Nanterre SIREN: 403 269 483
Mã VAT trong cộng đồng châu Âu: FR 17 403 269 483
Gửi email

Tiếp tục tìm kiếm

Yêu cầu đăng nhập

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản Avène của mình để lưu thông tin


Đăng nhập hoặc tạo tài khoản

You can't post more than one comment on a product

Chia sẻ của bạn

* Những trường bắt buộc phải điền thông tin

Đăng ký của bạn

-Ngày
-Tháng
-Năm

Các thương hiệu của Tập đoàn Pierre Fabre:

*Những trường bắt buộc phải điền thông tin

Cám ơn bạn đã chia sẻ!

Nhận xét của bạn đã được ghi nhận, quản trị viên sẽ xem xét và công bố nhanh chóng. Xin cám ơn sự chia sẻ của bạn!