Trung tâm thủy liệu pháp

Trung tâm nghiên cứu nước

Trung tâm nghiên cứu nước

Trung tâm nghiên cứu nước còn có vai trò đào tạo khoa học và thông tin với các bên quan tâm tới thủy liệu pháp: bác sĩ, dược sĩ và bệnh nhân.

Kiểm tra và giám sát

Với vị trí chiếnlược nằm giữa trung tâm thủy liệu pháp và địa điểm sản xuất, phòng thí nghiệm đa chuyên ngành này là một bộ phận mang tính khoa học không thể thiếu của Avène. Trung tâm nghiên cứu nước liên tục kiểm tra và giám sát sự tinh khiết cũng như chất lượng của nước khoáng Avène.

Việc nghiên cứu còn tiếp diễn

Ngoài vai trò kiểm tra và giám sát, trung tâm nghiên cứu nước còn cộng tác với các nhà thủy học và các nhóm nghiên cứu của Pierre Fabre để đào sâu hiểu biết về nguồn gốc cũng như các đặc tính độc đáo của nước khoáng Avène.

Mặc dù vẫn chưa tiết lộ hết mọi bí mật của nước khoáng Avène, nhưng hầu hết những hiểu biết về loại nước này đã được khám phá trong 30 năm nghiên cứu của Avène Dermatological Laboratories trực thuộc tập đoàn Pierre Fabre, với rất nhiều nghiên cứu dược lý và lâm sàng.

The brand Eau thermale Avène

Site thermal

Gửi email

Tiếp tục tìm kiếm

Yêu cầu đăng nhập

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản Avène của mình để lưu thông tin


Đăng nhập hoặc tạo tài khoản

You can't post more than one comment on a product

Chia sẻ của bạn

* Những trường bắt buộc phải điền thông tin

Đăng ký của bạn

-Ngày
-Tháng
-Năm

Các thương hiệu của Tập đoàn Pierre Fabre:

*Những trường bắt buộc phải điền thông tin

Cám ơn bạn đã chia sẻ!

Nhận xét của bạn đã được ghi nhận, quản trị viên sẽ xem xét và công bố nhanh chóng. Xin cám ơn sự chia sẻ của bạn!