CHÍNH SÁCH RIÊNG TƯ

Việc bảo vệ thông tin cá nhân cho khách hàng và người dùng là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi
Chính sách riêng tư này sẽ giải thích cách thức thu thập thông tin và các sử dụng thông tin.
 
Dermatological Labotories Avène là bộ phận quản lý thông tin của bất kỳ Thông tin Cá nhân nào đã được thu thập nhằm phục vụ các mục đích dưới đây.
Chúng tôi trân trọng mời bạn đọc kỹ Chính sách riêng tư để hiểu được các điều khoản. Lưu ý rằng Chính sách này có thể được cập nhật ở bất cứ thời điểm nào.

Dữ liệu cá nhân

 • Các mục đích xử lý thông tin

  Các Thông tin cá nhân cần thiết nhằm các mục đích được mô tả phía trên được đánh dấu sao trên một số các trang của Website nơi chúng được thu thập. Nếu bạn chọn không điền thông tin vào các trường bắt buộc này, chúng tôi không thể thực hiện yêu cầu của bạn và/hoặc cung cấp cho bạn các sản phẩm và dịch vụ được yêu cầu. Các Thông tin cá nhân khác hoàn toàn là tùy chọn và cho phép chúng tôi hiểu bạn tốt hơn và cải thiện việc thông tin và dịch vụ tương ứng. Những thông tin khác nhằm mục đích và cơ sở pháp lý cho một số các việc xử lý được nêu phía dưới.
   
  Mục đích Lý do
  Cung cấp cho bạn bất kỳ dịch vụ hay sản phẩm nào bạn yêu cầu Đem lại một dịch vụ tốt hơn
  Trả lời các câu hỏi bạn gửi qua email hay trang liên hệ Đem lại một trải nghiệm tốt hơn
  Giúp bạn tạo một mục cá nhân Đáp ứng tốt hơn các mong đợi của bạn
  Đăng ký sản phẩm trực tuyến, truy cập vào các dịch vụ khác; Đem lại một dịch vụ tốt hơn
  Cung cấp một dịch vụ tốt hơn cho bạn - ví dụ tìm cửa hàng gần nhất hay điểm liên hệ; Đem lại một dịch vụ tốt hơn
  Quản lý và tối ưu quan hệ với khách hàng bao gồm việc cải thiện trang web, sản phẩm và các dịch vụ nói chung Đáp ứng tốt hơn các nhu cầu của bạn
  Trừ khi bạn phản đối như trong mục phía dưới "Quyền của bạn" và "Cookies", chúng tôi sẽ có thể hiểu hơn về các quan tâm của bạn bằng cách phân tích hành vi sử dụng trang web và đem lại cho bạn các sản phẩm hay dịch vụ phù hợp với bạn Đáp ứng tốt hơn các nhu cầu của bạn
  Gửi cho bạn các thông tin về ưu đãi, tin tức mới nhất hay các sự kiện (bản tin, thư mời và các ấn phẩm khác) Đồng thuận cá nhân minh bạch của bạn
  Thực hiện thống kê Phù hợp với lợi ích hợp pháp nếu việc xử lý thông tin là cần thiết cho việc quản lý các hoạt động hiện tại của chúng tôi
  Thông báo đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền bất kỳ vấn đề gì về việc sử dụng sản phẩm Tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi
 • Cookies

  Các loại cookies khác nhau được sử dụng cho các mục đích khác nhau. Cookie là 1 tập tin nhỏ được đặt trên ổ cứng của thiết bị của bạn hoặc trên một server của website. Chúng tôi sử dụng cookies nhằm thu thập tự động các thông tin được mô tả bên dưới.
  Dưới đây là danh sách các cookies hoạt động trên trang web của Eau Thermale Avène.

   
  Mục đích Loại cookie Tên Cookie Tên của ứng dụng Thời hạn lưu trữ 
  Functional cookie Session SSESS Drupal Browser session
  Test javascript cookie Session has_js Drupal : custom development Browser session
  Analytics Session google-site-verification Google Tag Manager Browser session
  Analytics Permanent _ga Google Analytics 13 months
  Cookie acceptance cookie Permanent avene_cookie_policy_VN Drupal : custom development 13 months
  Cookie counter page views for pop-in display Permanent avene_page_view_counter_VN Drupal : custom development 13 months
  Cookie for pop-in newsletter Permanent avene_popin_newsletter_open_VN Drupal : custom development 14 months
  Cookie for pop-in account creation Permanent avene_popin_account_open_VN Drupal : custom development 15 months
  Analytics Permanent _gid Google Analytics 24 hours
  Used to throttle request rate Session _gat Google Analytics 1 min
  3rd party cookie to share data for Advertising Performance Permanent Tag / Pixel Doubleclick at least 24 months
  3rd party tag Permanent Tag / Pixel Remarketing AdWords 30 à 540 jours
 • Thiết lập cookie

  Để giúp bạn kiểm soát việc sử dụng cookie, vui lòng truy cập trang này và thiết đặt cấu hình.
  Nếu bạn từ chối cookies, chúng tôi sẽ không đặt cookie nào trên thiết bị của bạn, ngoài trừ những cookie "chức năng" được mô tả cụ thể phía trên (bao gồm, không thể tránh được, một cookie ghi nhớ việc bạn không muốn có cookie nào khi bạn truy cập website này).
  Tuy nhiên bạn nên lưu ý nếu bạn lựa chọn gỡ bỏ hay từ chối một số cookies, việc đó sẽ ảnh hưởng đến các tính năng hay dịch vụ trên trang web của Eau Thermale Avène.
 • Duy trì Thông tin cá nhân của bạn

  Theo nguyên tắc chung, chúng tôi giữ thông tin cá nhân của bạn chỉ trong thời hạn nhằm phục vụ các mục đích mà thông tin được thu thập.  
  Chúng tôi giữ lại Thông tin cá nhân của bạn trong thời gian cần thiết để quản lý quan hệ với bạn.

  Tuy nhiên, chúng tôi giữ Thông tin cá nhân nhằm các mục đích tiếp thị trong vòng ba năm kể từ lần cuối tương tác với bạn, trừ khi bạn phản đối khi nhận được bản tin của chúng tôi.

  Chúng tôi có thể giữ Thông tin cá nhân ở chế độ lưu trữ  vượt quá thời hạn nêu trên để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi.

  Khi Thông tin cá nhân của bạn không còn cần thiết cho mục đích hoặc lưu trữ nhằm đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý hoặc quy chế giới hạn của chúng tôi, chúng tôi đảm bảo rằng chúng hoàn toàn bị xóa hoặc ẩn danh.

Truyền dữ liệu

 • Công bố Thông tin cá nhân và Truyền dữ liệu

  Chúng tôi thuộc Tập đoàn Pierre Fabre, và việc chia sẻ Thông tin cá nhân của bạn với các đối tác kinh doanh liên kết khác là cần thiết nhằm phục vụ các mục đích dưới đây:

  - Chúng tôi có thể chỉ các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ bao (đơn vị sẽ hoạt động dưới chỉ dẫn của chúng tôi) nhằm hỗ trợ chúng tôi cung cấp thông tin, sản phẩm hay dịch vụ đến cho bạn, hoặc trong việc quản lý và cải thiện trang web.

  - Trong trường hợp này, các bên thứ ba cần truy cập vào Thông tin cá nhân của bạn.

  - Nếu Thông tin cá nhân của bạn được truyền ra bên ngoài EEA (Khu vực Kinh Tế Châu Âu) đến các công ty thuộc tập đoàn Pierre Fabre khác hay đến các nhà cung cấp dịch vụ, chúng tôi sẽ tiến hành các bước nhằm đảm bảo Thông tin cá nhân của bạn nhận được cùng một mức độ bảo vệ
 • Các liên kết ngoài

  Website có thể chứa các liên kết đến các trang của Bên thứ ba. Chúng tôi không kiểm soát hoặc chịu trách nhiệm về các hành vi của các trang web đó, chúng tôi khuyến khích bạn xem lại các chính sách riêng tư của những trang web của bên thứ ba này. Chính sách này áp dụng duy nhất cho các Thông tin các nhân được thu thập bởi các website của chúng tôi hoặc trong quá trình hoạt động kinh doanh của chúng tôi.

Quyền của bạn

Theo luật hiện hành, bạn có thể có các quyền sau đây đối với Thông tin cá nhân của bạn:


 
 • Danh sách các quyền

  • để có được bản sao của Thông tin cá nhân của bạn cùng với thông tin về cách thức và trên cơ sở nào mà Thông tin cá nhân được xử lý;
  • để sửa chửa Thông tin cá nhân không chính xác (bao gồm quyền không điền đầy đủ thông tin cá nhân); 
  • để xóa Thông tin cá nhân của bạn (trong một số tình huống giới hạn, khi không còn nhu cầu thực hiện các mục đích thu thập  hay xử lý thông tin); 
  • để giới hạn việc xử lý Thông tin cá nhân của bạn khi mà:
   • sự chính xác của Thông tin cá nhân bị tranh chấp;
   • việc xử lý là bất hợp pháp nhưng bạn phản đối việc xóa Thông tin cá nhân;
   • chúng tôi không còn yêu cầu Thông tin cá nhân nhưng Thông tin cá nhân vẫn cần thiết cho việc thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ yêu cầu pháp lý;
  • để yêu cầu tính di động của Thông tin cá nhân của bạn dưới dạng máy có thể đọc được cho bên thứ ba (hoặc cho bạn) khi chúng tôi biện minh cho việc xử lý của chúng tôi dựa trên sự đồng ý của bạn hoặc thực hiện hợp đồng với bạn;
  • để cung cấp hướng dẫn chung hoặc cụ thể về cách thông tin cá nhân của bạn nên được xử lý và có thể được sử dụng, sau khi bạn qua đời.
  • Để phản đối bất cứ lúc nào việc được liên lạc qua điện thoại cho các mục đích tiếp thị trực tiếp, bằng cách đăng ký miễn phí trên trang web: www.bloctel.gouv.fr;
  • rút lại sự chấp thuận của bạn cho việc xử lý Thông tin Cá nhân của bạn (nơi mà việc xử lý đó dựa trên sự đồng ý của bạn);
  • để phản đối việc xử lý cho mục đích tiếp thị;
  • để có được, hoặc xem một bản sao các biện pháp bảo vệ thích hợp theo đó Thông tin Cá nhân của bạn được chuyển đến một nước thứ ba hoặc tổ chức quốc tế. 
 • Tìm hiểu thêm

  Ngoài các quyền trên, bạn có quyền phản đối bất kỳ cách sử dụng nào về Thông tin cá nhân của bạn.

  Bạn cũng có quyền gửi than phiền về việc bảo mật thông tin đến cơ quan chức năng tại quốc gia của bạn.
  Để thực hiện những quyền này, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Xin lưu ý rằng chúng tôi có thể 
Chính sách riêng tư của chúng tôi có thể thay đổi cho phù hợp với các thay đổi về quy định luật pháp và/hay các thực hành về bảo mật riêng tư của chúng tôi.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Chính sách riêng tư, xin liên hệ với chúng tôi qua trang Liên hệ.
Revision date: 23/12/2019 11:33
Gửi email

Tiếp tục tìm kiếm

Yêu cầu đăng nhập

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản Avène của mình để lưu thông tin


Đăng nhập hoặc tạo tài khoản

You can't post more than one comment on a product

Chia sẻ của bạn

* Những trường bắt buộc phải điền thông tin

Đăng ký của bạn

-Ngày
-Tháng
-Năm

Các thương hiệu của Tập đoàn Pierre Fabre:

*Những trường bắt buộc phải điền thông tin

Cám ơn bạn đã chia sẻ!

Nhận xét của bạn đã được ghi nhận, quản trị viên sẽ xem xét và công bố nhanh chóng. Xin cám ơn sự chia sẻ của bạn!