Thay mới tế bào

Thay mới tế bào duy trì hằng định nội mô (ổn định hóa) thông qua cân bằng giữa phân chia tế bào và tế bào chết.
Tốc độ thay mới tế bào thay đổi tùy loại tế bào. Một số mô có tốc độ nhanh và các mô khác có tốc độ thay thế chậm. (www.anapathbhd.free.fr)

Gửi email

Tiếp tục tìm kiếm

Yêu cầu đăng nhập

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản Avène của mình để lưu thông tin


Đăng nhập hoặc tạo tài khoản

You can't post more than one comment on a product

Chia sẻ của bạn

* Những trường bắt buộc phải điền thông tin

Đăng ký của bạn

-Ngày
-Tháng
-Năm

Các thương hiệu của Tập đoàn Pierre Fabre:

*Những trường bắt buộc phải điền thông tin

Cám ơn bạn đã chia sẻ!

Nhận xét của bạn đã được ghi nhận, quản trị viên sẽ xem xét và công bố nhanh chóng. Xin cám ơn sự chia sẻ của bạn!