AHA

AHA: Alpha Hydroxy Acid là dẫn xuất từ trái cây hoặc chất tự nhiên khác. 5 loại Alpha Hydroxy Acids sử dụng nhiều nhất trong công nghệ mỹ phẩm là:
  • Acid glycolic – chiết xuất từ đường mía;
  • Acid lactic – chiết xuất từ sữa;
  • Acid malic – chiết xuất từ táo;
  • Acid citric – chiết xuất từ chanh; 
  • Acid tartaric acid – chiết xuất từ nho.
(www.fr.wikipedia.org)
Gửi email

Tiếp tục tìm kiếm

Yêu cầu đăng nhập

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản Avène của mình để lưu thông tin


Đăng nhập hoặc tạo tài khoản

You can't post more than one comment on a product

Chia sẻ của bạn

* Những trường bắt buộc phải điền thông tin

Đăng ký của bạn

-Ngày
-Tháng
-Năm

Các thương hiệu của Tập đoàn Pierre Fabre:

*Những trường bắt buộc phải điền thông tin

Cám ơn bạn đã chia sẻ!

Nhận xét của bạn đã được ghi nhận, quản trị viên sẽ xem xét và công bố nhanh chóng. Xin cám ơn sự chia sẻ của bạn!